Griffioen Wassenaar : duurzaam ondernemen

Alle vasteplanten van Griffioen worden op eigen kwekerij duurzaam gekweekt in veenarme substraten. Er wordt bij de teelt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke meststoffen naast de zogenaamde slow release meststoffen. Er worden geen neonicotinoïden gebruikt bij de teelt. Voor de openbaar groen projecten worden de vasteplanten zonder pot geleverd. Daarbij worden de potten hergebruikt.

Griffioen kiest voor transparantie waarbij milieu-, kwaliteits- en sociale aspecten aandacht krijgen. Griffioen Wassenaar is MPS-GAP gecertificeerd en heeft score A met het NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort. Er wordt samengewerkt met de Bijenstichting en de Vlinderstichting met als doel middels het juiste sortiment vasteplanten de biodiversiteit te bevorderen.

Certificeringen, keurmerken

MPS ontwikkelt en beheert certificaten. Certificaten die ervoor zorgen dat duurzaamheid in de tuinbouwsector steeds meer verweven raakt in de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven.

De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector. Hierbij staat niet alleen het milieu centraal. Ook op het gebied van kwaliteitszorg en sociale aspecten geeft MPS met certificaten vorm aan duurzaamheid. Zo reikt MPS de sector ‘tools’ aan om duurzaam ondernemen op de juiste manier te implementeren.

Griffioen Wassenaar is MPS-GAP gecertificeerd. Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: Traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is de volgende stap na MPS-ABC op de weg naar verduurzaming.

Meer informatie is te vinden op www.my-mps.com.

NL Greenlabel is gespecialiseerd in het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving.

Veel gemeenten en groenontwikkelaars willen weten: hoe groen zijn we bezig? Waar zitten we op de schaal van verduurzaming? NL Greenlabel is expert in het meetbaar maken van de groene omgeving. Om zo te komen tot een aantoonbaar gezonde woon-, werk- en leefomgeving die goed is voor zowel mens als natuur.

Al meer dan 160 bedrijven werken met de NL Greenlabel duurzaamheidspaspoorten. Het gaat om producenten, kwekers, architecten, ingenieurs en ngo’s. Zij gebruiken de planten, producten en materialen die, door een onafhankelijke expert panel beoordeeld zijn op zeven indicatoren.

Hét openbaar groen vasteplanten concept GreentoColour® van Griffioen Wassenaar heeft score A met het duurzaamheidspaspoort NL Greenlabel.

Meer informatie is te vinden op www.nlgreenlabel.nl.

Samenwerking partners in biodiversiteit

75% van de insecten, waaronder vlinders, zijn de afgelopen 30 jaar verdwenen.

Bijen belangrijk voor voedselvoorziening en biodiversiteit

Bijen bestuiven een groot deel van de landbouw- en tuinbouwgewassen, zoals fruitbomen en groenten uit de kas en van het land. Ook voor veel plantensoorten in de natuur is bestuiving essentieel. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen gehouden bijen belangrijk zijn, maar ook de soorten die in het wild voorkomen. Nederland kent maar liefst 360 soorten. Veel gewassen dragen pas vrucht nadat insecten het stuifmeel van de ene bloem naar de andere hebben overgebracht.

Bestuivende insecten zijn bijvoorbeeld samen verantwoordelijk voor 18 tot 68% van de opbrengst van de gewassen appel, peer, aardbei en blauwe bes. Daarnaast verbetert de kwaliteit van de voedselproducten door optimale bestuiving. Hiervoor zijn verschillende bestuivende insecten nodig.

Vlinders leven van bloemen

Vlinders komen voor in zeer verschillende gebieden: in natuurlijke landschappen, maar ook in het stedelijk gebied leven verschillende soorten vlinders. Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten en ook rupsen hebben wilde planten nodig. Die vonden ze vroeger bijna overal in Nederland. Tegenwoordig zijn bloemenweides verdwenen, door ruilverkaveling en intensivering weggevaagd. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser.

Veel geschikte plekjes voor vlinders zijn ver uit elkaar komen te liggen. En dat is een probleem: de meeste vlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een grote weg of een kanaal kan al een te grote hindernis vormen en de barrières voor vlinders worden steeds groter. Wanneer een vlindersoort ergens verdwijnt is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt.

De Bijenstichting zet zich in voor de bescherming van honing- en wilde bijen in Nederland. Ze doet dat door het geven van voorlichting over de leefwijze van bijen, actie voeren tegen het gebruik van neonicotinoïden (bestrijdingsmiddelen die zeer giftig zijn voor bijen) en het stimuleren om bloemenlinten (bijenlinten) voor bijen aan te leggen.

Het doel van de samenwerking van de Bijenstichting met Griffioen Wassenaar is om consumenten te informeren over welke soorten Hello Garden vasteplanten bijen lokkende planten zijn. Begin 2019 is hierover meer informatie te vinden op de site www.HelloGarden.nl.

De Vlinderstichting maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, ze houdt zich bezig met voorlichting en educatie en verzamelt sinds 1990 vlindergegevens middels het Landelijk Meetnet Vlinders (in samenwerking met het CBS).

Ook worden vlindergegevens door honderden vrijwilligers systematisch verzameld via de jaarlijkse tuinvlindertelling.

Beide stichtingen ontvangen geen subsidies en voeren hun werkzaamheden uit dankzij donateurs, giften van bedrijven en vrijwilligers die het werk mogelijk maken. Griffioen Wassenaar BV, met Hello Garden en GreentoColour®, ondersteunt de Bijenstichting en de Vlinderstichting. Meer informatie over het werk van de stichtingen is te vinden op www.bijenstichting.nl en www.vlinderstichting.nl.

Griffioens vasteplanten en biodiversiteit