Disclaimer

Griffioen Wassenaar B.V. (Kamer van Koophandel: 59972092), hierna te noemen Griffioen Wassenaar, verleent u hierbij toegang tot

  • www.griffioenwassenaar.nl,
  • www.greentocolour.com en
  • www.hellogarden.nl.

Zij publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Griffioen Wassenaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op bovengenoemde sites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
Griffioen Wassenaar spant zich in om de inhoud van bovengenoemde sites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de sites aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Griffioen Wassenaar.

Voor op bovengenoemde sites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Griffioen Wassenaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over de Hello Garden vasteplanten in de ‘Griffioen Webshop’ op www.griffioenwassenaar.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Griffioen Wassenaar.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen en informatie liggen bij Griffioen Wassenaar.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Griffioen Wassenaar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van bovengenoemde sites op te nemen in een frameset of via een link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is gegeneerd via de ICTRecht-disclaimergenerator d.d. 22-04-14 en aangepast d.d. 09-05-2018.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Griffioen Wassenaar BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Griffioen Wassenaar niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Griffioen Wassenaar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies voor een juiste gebruikservaring. Bij het bezoeken van onze sites gaat u akkoord met deze cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, in ons geval de keuze voor een taalversie. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Zie het stappenplan cookies verwijderen van de Consumentenbond voor uitleg.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Sociale netwerken
Op onze site is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken, in ons geval Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook. Ook deze code plaatst een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook voor informatie over hetgeen Facebook doet met uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven
Wij bieden voor onze relaties, tuincentra en openbaar groen, nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over vasteplanten. Wanneer u zich via ons aanmeldformulier aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de betreffende nieuwsbrief te kunnen versturen en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Griffioen Wassenaar of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw gegevens kunt controleren. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Griffioen Wassenaar of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of dat u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht.

Contact, vragen en feedback
U heeft altijd recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens op te vragen. Heeft u vragen en/of klachten, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Meer informatie over persoonsgegevens in het algemeen en de nieuwe Europese privacywet kunt u teruglezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacybeleid is voor het laatst aangepast op 09-05-2018.

Griffioen Wassenaar BV
Insteek 54
2771 AB Boskoop

T +31 (0)172 55 12 35
I www.griffioenwassenaar.nl
E info@griffioenwassenaar.nl

Overzicht gebruikte links

  • https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
  • https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy
  • https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
  • https://www.facebook.com/about/privacy/
  • https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl
  • https://www.griffioenwassenaar.nl/contact/