GreentoColour® - levering zonder pot

Hello Garden - recyclebare pot en tray

GRIFFIOEN WASSENAAR: DUURZAAM ONDERNEMEN

De teelt

Alle vasteplanten van Griffioen komen voor 100% van de eigen kwekerij en worden zo duurzaam mogelijk gekweekt in veenarme substraten. Er wordt bij de teelt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke meststoffen naast de zogenaamde slow release meststoffen. Er worden geen Neonicotinoïden gebruikt bij de teelt. Voor de openbaar groen projecten worden de vasteplanten zonder pot geleverd. Daarbij worden de potten hergebruikt.

Griffioen kiest voor transparantie waarbij milieu-, kwaliteits- en sociale aspecten aandacht krijgen. Griffioen Wassenaar is MPS (kwalificatie A) en PlanetProof gecertificeerd en heeft score A met het NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort. Er wordt samengewerkt met de Bijenstichting, Nederland Zoemt en de Vlinderstichting met als doel middels het juiste sortiment vasteplanten de biodiversiteit te bevorderen.

Potten en trays, meermalig fust

Griffioen Wassenaar levert vanaf 2020 vasteplanten in potten en trays van 100% gerecycled plastic aan tuincentra. Modiform, de ‘designed to recycle’-specialist, maakt de trays van kunststof uit oude koelkasten. De potten en trays zijn ook weer recyclebaar. Hierdoor komen geen nieuwe plastics in de keten terecht.

Voor de levering aan tuincentra wordt sinds 1 januari 2020 een statiegeldregeling aangeboden voor de nieuwe recyclede en recyclebare trays. Lees meer over de recycling en statiegeldregeling voor tuincentra.

Sinds 2023 is een nieuwe 10-gaats tray geïntroduceerd. In deze tray kweken we de planten op in de kas, en deels leveren we ook in deze tray uit. De tray is ontworpen voor meermalig gebruik en gaat minstens 10 jaar mee. Wanneer de tray beschadigd raakt kan deze worden gerecycled.

“Ons doel is om de plastics minimaal vijf keer te gebruiken. Hierdoor zijn minder grondstoffen nodig én belanden de plastics niet in het milieu.”

Stefan Verbunt (algemeen directeur)

Duurzame vasteplanten

In onderstaande video met Lodewijk Hoekstra en John Frederiks (accountmanager Hello Garden) kunt u meer zien van de kwekerij van Griffioen in Boskoop en horen over de wijze waarop Griffioen omgaat met het duurzaam ondernemen.

De opnames zijn gemaakt en uitgezonden door ‘De Grote Tuinverbouwing’ op zaterdag 16 mei 2020.

Zonnepanelen

Sinds april 2023 liggen er op het dak van de loods van Griffioen in Boskoop ongeveer 220 zonnepalen. De verwachte opbrengst zal ongeveer 90.000 kWh per jaar zijn. Dit is ongeveer de helft van het jaarlijks verbruik.

Hiermee is een flinke stap gezet om eigen energie op te wekken. In de loods staan vele elektrische machines en wagens en ook zijn er steeds meer elektrische auto’s. Deze worden nu voor een groot deel opgeladen met zonne-energie.

CERTIFICERINGEN, KEURMERKEN

MPS

MPS ontwikkelt en beheert certificaten. Certificaten die ervoor zorgen dat duurzaamheid in de tuinbouwsector steeds meer verweven raakt in de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven.

De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector. Hierbij staat niet alleen het milieu centraal. Ook op het gebied van kwaliteitszorg en sociale aspecten geeft MPS met certificaten vorm aan duurzaamheid. Zo reikt MPS de sector ’tools’ aan om duurzaam ondernemen op de juiste manier te implementeren.

Griffioen Wassenaar is MPS-GAP gecertificeerd, kwalificatie A+. Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: Traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne.

Meer informatie: www.my-mps.com.

PLANETPROOF

‘On the way to PlanetProof’ is een onafhankelijk duurzaamheids-keurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Het bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier.

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Griffioen Wassenaar heeft in mei 2019 het ‘On the way to PlanetProof’-certificaat behaald. Lees ook het persbericht.

Meer informatie: www.planetproof.nl.

GROENKEUR

Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers samen. Voor opdrachtgevers geldt dat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals en dat ze voldoen aan het convenant Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Stichting Groenkeur werkt sinds 1 januari 2019 samen met PlanetProof.

Het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten richt zich op de productie en de afzet van boomkwekerijproducten met bovenwettelijke eisen op het gebied van onder meer milieu. De kwaliteitseisen zijn gelijk aan die van het certificaat ‘On the way to PlanetProof’.

Griffioen Wassenaar heeft in juli 2019 het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten ontvangen.

Meer informatie: www.groenkeur.nl.

NL GREENLABEL

Wij zijn trots partner te zijn van NL Greenlabel: ‘Samen verdubbelen we de waarde van groen in de leefomgeving in 2030’.

Als partner van NL Greenlabel hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij werken volgens de NL Principes en dat wil zeggen dat wij staan voor een biodiverse, gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving.

Dankzij ons partnerschap met NL Greenlabel beschikken we over een groot kennisnetwerk en kunnen we methodieken inzetten die duurzaamheid aantoonbaar en meetbaar maken.

Hét openbaar groen vasteplanten concept GreentoColour® van Griffioen Wassenaar heeft score A met het duurzaamheidspaspoort NL Greenlabel.

Meer informatie: www.nlgreenlabel.nl.

PARTNERS

STICHTING STEENBREEK

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grondwaterstanden.

Daarbij leidt langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten. Deze veranderingen hebben verschillende oorzaken. Maar uit diverse onderzoeken blijkt dat de toename van verharding echt negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur.

Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Kleine, lokale maatregelen zijn het meest effectief. Heel veel gemeenten nemen al maatregelen om de openbare ruimte te vergroenen. Ongeveer 40% van het stedelijk gebied is in het bezit van particulieren. Dus iedere tegel eruit telt: in de eigen tuin, op straat, in de wijk en verder!

Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier! Griffioen Wassenaar is partner van Stichting Steenbreek.

Meer informatie: Stichting Steenbreek

TUINBRANCHE NEDERLAND

Tuinbranche Nederland is de brancheorganisatie voor de gehele tuinketen. Het ledenbestand bestaat zowel uit fabrikanten, importeurs en groothandelaren in tuinartikelen (leveranciers) als uit groen- en tuincentra en tuinretail waar de verkoop van tuinartikelen centraal staat (retail).

Doel van Tuinbranche Nederland is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, het leveren van een relevante bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van een professionele tuinbranche en het succesvol ondernemen van de leden. Duurzame ontwikkeling, aandacht voor natuur en milieu en maatschappelijke betrokkenheid zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden.

HET GROEN BRANCHEPLAN
De ambitie is om als branche positief en actief bij te dragen aan een groene gezonde leefomgeving voor mens en dier. Meer hierover is te lezen in het vierde Groen Brancheplan.

Meer informatie: https://www.tuinbranche.nl

GROEN KLIMAATPLEIN

De tuin als plek om biodiversiteit te bevorderen én water- en hittestress op te lossen. Hoe bereiken we dat? Met de Groene Klimaatpleinen! Een initiatief van Tuinbranche Nederland.

Tuincentra krijgen jaarlijks 60 miljoen bezoeken. Tuincentra zijn een walhalla van sfeer en groen. Als bezoeker is het dan best lastig te kiezen en te bedenken wat je kunt doen. Bezoekers komen naar het tuincentrum omdat ze in en om het huis bezig zijn. Deze mensen kunnen we hier informeren, enthousiasmeren en motiveren om met hun tuin aan de slag te gaan. Daarom is het Groen Klimaatplein ontworpen.

HET PLEIN KENT VIER PIJLERS:

  1. Groene daken: mensen kunnen een aanvraag doen voor een groen dak-coach om te kijken of hun dak geschikt is én laten aanleggen tegen een mooie prijs.
  2. Water in de tuin: watertonnen, vijvertjes, wadi’s; allemaal voorbeelden hoe je water in je tuin kunt opslaan en weg kunt laten lopen in de bodem.
  3. Tegel eruit! Wat erin?: voorbeelden van plantencombinaties en grond die je hiervoor kunt inzetten in jouw tuin.
  4. De Levende Tuin: meer bijen, vogels en vlinders in de tuin met voorbeelden van planten, voedsel en behuizing.

Meer informatie: https://groenklimaatplein.nl