Griffioen Wassenaar : duurzaam ondernemen

Alle vasteplanten van Griffioen komen voor 100% van de eigen kwekerij en worden duurzaam gekweekt in veenarme substraten. Er wordt bij de teelt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke meststoffen naast de zogenaamde slow release meststoffen. Er worden geen neonicotinoïden gebruikt bij de teelt. Voor de openbaar groen projecten worden de vasteplanten zonder pot geleverd. Daarbij worden de potten hergebruikt.

Griffioen kiest voor transparantie waarbij milieu-, kwaliteits- en sociale aspecten aandacht krijgen. Griffioen Wassenaar is MPS-GAP gecertificeerd en heeft score A met het NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort. Er wordt samengewerkt met de Bijenstichting, Nederland Zoemt en de Vlinderstichting met als doel middels het juiste sortiment vasteplanten de biodiversiteit te bevorderen.

Certificeringen, keurmerken

MPS ontwikkelt en beheert certificaten. Certificaten die ervoor zorgen dat duurzaamheid in de tuinbouwsector steeds meer verweven raakt in de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven.

De standaarden van MPS zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector. Hierbij staat niet alleen het milieu centraal. Ook op het gebied van kwaliteitszorg en sociale aspecten geeft MPS met certificaten vorm aan duurzaamheid. Zo reikt MPS de sector ‘tools’ aan om duurzaam ondernemen op de juiste manier te implementeren.

Griffioen Wassenaar is MPS-GAP gecertificeerd. Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: Traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is de volgende stap na MPS-ABC op de weg naar verduurzaming.

Meer informatie is te vinden op www.my-mps.com.

‘On the way to PlanetProof’ is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Het bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier.

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Griffioen Wassenaar heeft in mei 2019 het ‘On the way to PlanetProof’-certificaat behaald. Lees ook het persbericht.

Meer informatie is te vinden op www.planetproof.nl.

Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers samen. Voor opdrachtgevers geldt dat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals en dat ze voldoen aan het convenant Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Stichting Groenkeur werkt sinds 1 januari 2019 samen met PlanetProof.

Het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten richt zich op de productie en de afzet van boomkwekerijproducten met bovenwettelijke eisen op het gebied van onder meer milieu. De kwaliteitseisen zijn gelijk aan die van het certificaat ‘On the way to PlanetProof’.

Griffioen Wassenaar heeft in juli 2019 het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten ontvangen. Lees ook het persbericht.

Meer informatie is te vinden op www.groenkeur.nl.

NL Greenlabel is gespecialiseerd in het meetbaar verduurzamen van de leefomgeving.

Veel gemeenten en groenontwikkelaars willen weten: hoe groen zijn we bezig? Waar zitten we op de schaal van verduurzaming? NL Greenlabel is expert in het meetbaar maken van de groene omgeving. Om zo te komen tot een aantoonbaar gezonde woon-, werk- en leefomgeving die goed is voor zowel mens als natuur.

Al meer dan 160 bedrijven werken met de NL Greenlabel duurzaamheidspaspoorten. Het gaat om producenten, kwekers, architecten, ingenieurs en ngo’s. Zij gebruiken de planten, producten en materialen die, door een onafhankelijke expert panel beoordeeld zijn op zeven indicatoren.

Hét openbaar groen vasteplanten concept GreentoColour® van Griffioen Wassenaar heeft score A met het duurzaamheidspaspoort NL Greenlabel.

Meer informatie is te vinden op www.nlgreenlabel.nl.