kwekerij Boskoop

Leverstadia vasteplanten

Het Hello Garden concept werkt op het snijvlak van sortiment en visualiteit: een brede keuze die visueel aantrekkelijk is.
U als klant bepaalt welk stadium u bestelt via de webshop: ‘ontluikend’, ‘frisgroen/nog klein’, ‘frisgroen/potvol’, ‘knop/bloem’.

Ontluikend

 1. De plant is voldoende doorworteld.
 2. De plant heeft voldoende groeikracht.
 3. De plant heeft duidelijk zichtbare jonge loten of bladeren.
 4. De plant is dus niet klein maar zit nog grotendeels onder de grond.
 5. Dit stadium zal zich snel verder ontwikkelen op het tuincentrum en bij de consument in de tuin.
 • ‘ontluikend’

Frisgroen

 1. De plant is als basis gelijk aan ontluikend maar is duidelijk flink uitgelopen en soms zelfs potvol.
 2. De plant is hierdoor visueler maar wordt vaak snel benaderd of ingehaald door de planten in het stadium ontluikend.
 3. De planten zullen in het tuincentrum en bij de consument in de tuin snel verder ontwikkelen.
In de webshop kan er binnen het stadium ‘frisgroen’ worden geselecteerd op ‘nog klein’ of ‘potvol’.
 • ‘frisgroen’

Knop/bloem

 1. De planten tonen de eerste knoppen of al enkele bloemen.
 2. Deze planten zijn het meest visueel maar ontwikkelen zich in de tuin minder snel omdat de groeikracht voor een deel in de bloemen gaat zitten.
 3. De planten zijn een welkome aanvulling op de andere stadia maar beperken de creativiteit van de consument bij het kiezen van de soorten in een mixborder.
 • ‘knop/bloem’