vasteplanten dragen bij aan de biodiversiteit

GRIFFIOEN WASSENAAR EN BIODIVERSITEIT

Vasteplanten brengen gedurende een lang bloeiseizoen veel diversiteit aan bloemen in het openbaar groen en particuliere tuinen. Een zegen voor bijen en vlinders. Gemeenten, en ook bewoners, kunnen hiermee een impuls geven aan de biodiversiteit.

Alle vasteplanten van Griffioen worden op eigen kwekerij duurzaam gekweekt in veenarme substraten. Er wordt bij de teelt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke meststoffen naast de zogenaamde slow release meststoffen. Er worden geen Neonicotinoïden gebruikt bij de teelt. Door de milieubewuste en duurzame kweekmethoden van Griffioen Wassenaar kiezen de Bijenstichting en De Vlinderstichting voor samenwerking met Griffioens Hello Garden en GreentoColour®.

Griffioens GreentoColour® brengt beplantingen in het openbaar groen in de hoogst denkbare staat, terwijl de exploitatiekosten door het lage onderhoudsniveau laag liggen ten opzichte van gras of een traditionele heesterbeplanting. Het prachtige winterbeeld, de enorme biodiversiteit en de zeer lange levensduur zijn allemaal bonus.

De grote variatie aan vasteplanten en het daardoor lange bloeiseizoen maken Griffioens vasteplanten van groot belang voor veel verschillende typen vlinders, bijen, andere insecten en dierenleven.

‘GreentoColour is een verrijking
voor de locaties en ook de
biodiversiteit krijgt een boost

75% van de insecten, waaronder vlinders, zijn de afgelopen 30 jaar verdwenen.

Bijen belangrijk voor voedselvoorziening en biodiversiteit

Bijen bestuiven een groot deel van de landbouw- en tuinbouwgewassen, zoals fruitbomen en groenten uit de kas en van het land. Ook voor veel plantensoorten in de natuur is bestuiving essentieel. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen gehouden bijen belangrijk zijn, maar ook de soorten die in het wild voorkomen. Nederland kent maar liefst 360 soorten. Veel gewassen dragen pas vrucht nadat insecten het stuifmeel van de ene bloem naar de andere hebben overgebracht.

Bestuivende insecten zijn bijvoorbeeld samen verantwoordelijk voor 18 tot 68% van de opbrengst van de gewassen appel, peer, aardbei en blauwe bes. Daarnaast verbetert de kwaliteit van de voedselproducten door optimale bestuiving. Hiervoor zijn verschillende bestuivende insecten nodig.

Vlinders leven van bloemen

Vlinders komen voor in zeer verschillende gebieden: in natuurlijke landschappen, maar ook in het stedelijk gebied leven verschillende soorten vlinders. Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten en ook rupsen hebben wilde planten nodig. Die vonden ze vroeger bijna overal in Nederland. Tegenwoordig zijn bloemenweides verdwenen, door ruilverkaveling en intensivering weggevaagd. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser.

Veel geschikte plekjes voor vlinders zijn ver uit elkaar komen te liggen. En dat is een probleem: de meeste vlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een grote weg of een kanaal kan al een te grote hindernis vormen en de barrières voor vlinders worden steeds groter. Wanneer een vlindersoort ergens verdwijnt is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt.

ONZE PARTNERS

De Bijenstichting zet zich in voor de bescherming van honing- en wilde bijen in Nederland. Ze doet dat door het geven van voorlichting over de leefwijze van bijen, actie voeren tegen het gebruik van neonicotinoïden (bestrijdingsmiddelen die zeer giftig zijn voor bijen) en het stimuleren om bloemenlinten (bijenlinten) voor bijen aan te leggen.

Het doel van de samenwerking van de Bijenstichting met Griffioen Wassenaar is om consumenten te informeren over welke soorten Hello Garden vasteplanten bijen lokkende planten zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de site www.HelloGarden.nl.

De Vlinderstichting maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, ze houdt zich bezig met voorlichting en educatie en verzamelt sinds 1990 vlindergegevens middels het Landelijk Meetnet Vlinders (in samenwerking met het CBS).

Ook worden vlindergegevens door honderden vrijwilligers systematisch verzameld via de jaarlijkse tuinvlindertelling.

De stichtingen ontvangen geen subsidies en voeren hun werkzaamheden uit dankzij donateurs, giften van bedrijven en vrijwilligers die het werk mogelijk maken. Griffioen Wassenaar BV, met Hello Garden en GreentoColour®, ondersteunt de Bijenstichting en De Vlinderstichting. Meer informatie over het werk van de stichtingen is te vinden op www.bijenstichting.nl en  www.vlinderstichting.nl.

VASTEPLANTEN DRAGEN BIJ AAN BIODIVERSITEIT