augustus 2017 – video ‘Varb in 60 seconden’

Varb is het platform voor buitengroen en is een dienst van Stichting Beurshal. Varb faciliteert het bijeenbrengen van vraag en aanbod van buitengroen, zodat op een efficiënte manier producten gekocht en verkocht kunnen worden. Ter gelegenheid van Plantarium 2017 is er een video gemaakt over Varb.

Bekijk de video over ‘Varb in 60 seconden’ met op 0:16 – 0:25 seconden Alexander Kuyvenhoven aan het woord van Griffioen Wassenaar BV.