mei 2018: Griffioen Wassenaar, investeringen voor de toekomst

Griffioen Wassenaar is een familiebedrijf met de derde generatie aan het roer. Het bedrijf heeft twee vestigingen, die onafhankelijk van elkaar opereren maar gebruik maken van elkaars sterke punten:

  • GreentoColour®: het deel dat zich bezig houdt met vasteplanten in de openbare ruimte. Eigen ontwerpers, eigen werkvoorbereiders en de teelt van het gebruikte sortiment zijn geconcentreerd in Wassenaar.
  • Hello Garden: richt zich helemaal op de tuincentrummarkt en is geconcentreerd in Boskoop.

In 2017 werd een omzetplus gerealiseerd van in totaal 22%, voor beide afdelingen vrijwel gelijk. De twee onderdelen zorgen voor een continue stroom aan orders en opdrachten, uiteraard met de nadruk op het voorjaar, maar dankzij GreentoColour® ook in het tweede halfjaar, als op het tuincentrum met ons product minder gebeurt.

Hello Garden kan voor het jaar 2018 rekenen op een stijging van toegezegde schapruimte bij tuincentra van een soortelijk percentage in binnen- en buitenland, op basis van de bereikte resultaten. Dat is de plezierige realiteit waar het bedrijf tegenaan kijkt!

De goede gang van zaken maakt het mogelijk flink te investeren, met name in het tuincentrumdeel: kortgeleden is een nieuwe sorteerbaan in gebruik genomen, waarmee orders tweemaal zo snel verwerkt kunnen worden dan bij de vorige versie, die gewoon in gebruik blijft. Verder is geld gestoken in een nieuw lopende bandsysteem in de kas, is het complete voorraadbeheer verhuisd naar de Cloud (waardoor in de kwekerij met tablets in realtime alle voorraadmutaties verwerkt kunnen worden), is de complete productetikettering op de kweekvelden omgezet naar numeriek en zijn maatregelen genomen in verband met het behalen van de certificering Global Gap.

Bert Griffioen is de zestig gepasseerd en, nog steeds in ‘full swing’, maar in het kader van de continuïteit heeft hij enkele jaren geleden gebruik gemaakt van een aantrekkelijk aanbod om een deel van de aandelen alvast over te dragen aan Boot & Dart Boomkwekerijen, Boskoop.

Het bedrijf zal ook in de toekomst geheel zelfstandig blijven opereren in de twee verschillende markten. Voor Bert wordt op termijn een opvolger gezocht.

Allemaal zaken die een groot vertrouwen in de toekomst inhouden en belangrijk zijn in onze lange termijn relaties met onze afnemers!