september 2019: Directiewisseling bij Griffioen Wassenaar BV

Per 1 september is Bert Griffioen teruggetreden als directeur van Griffioen Wassenaar BV. Hij heeft het stokje overgedragen aan Stefan Verbunt.

De vasteplantenkwekerij met vestigingen in Boskoop en Wassenaar is bijna honderd jaar geleden opgericht door de grootvader van Bert Griffioen. Door gebrek aan interesse voor opvolging binnen de familie, is vorig jaar extern een kandidaat voor de directeursfunctie geselecteerd.

Stefan Verbunt heeft het afgelopen jaar in de functie van adjunct-directeur bewezen een waardig opvolger te zijn. De komende periode blijft Bert Griffioen verbonden aan het bedrijf in een adviserende functie.

Bert Griffioen en Stefan Verbunt

Lees ook onderstaand bericht uit de september editie van Tuinzaken,
het managementtijdschrift voor de gehele Tuinbranche.