nieuwsbrief Hello Garden #79

Onderwerpen nieuwsbrief #79, week 09

  • Campagne ‘Watervriendelijke tuin’
  • Subsidieregelingen waterproblematiek
  • Handboek voor de watervriendelijke tuin
  • Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Lees de volledige nieuwsbrief:
nieuwsbrief Hello Garden #79